Kalinowski, M. (2015). ZASTOSOWANIE GIER DECYZYJNYCH W ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 42(2), 101–110. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.022