Dobrowolska, E. (2015). POMIĘDZY RYWALIZACJĄ A WSPÓŁPRACĄ – STRATEGIA KOOPETYCJI W KLASTRACH ICT. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 42(2), 83–100. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.021