Niedzielski, E. (2015). ROZBIEŻNOŚCI PRAKTYKI I TEORII ZARZĄDZANIA. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 42(2), 21–32. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.017