Leoński, W. (2015). WORK – LIFE BALANCE JAKO PRAKTYKA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 42(1), 127–137. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.010