Glabiszewski, W. (2015). Potencjał absorpcyjny w świadomości naczelnego kierownictwa banków. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 41(2), 143–152. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.024