Bohdziewicz, P. (2015). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji jako obszar zastosowania logistyki. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 41(2), 9–20. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.013