Szymański, G. (2014). Postawa dzieci wieku wczesnoszkolnego do reklamy telewizyjnej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 41(1), 163–173. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.011