Winiaszewska, N. (2021). ROLA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ KLIENTA BRANŻY ODZIEŻOWEJ. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 48(2), 43–58. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2021.02.004