Bober, I., & Emche, A. (2021). THE INFLUENCE OF E-COMMERCE MARKET ON CONSUMER SHOPPING PREFERENCES. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 48(1), 7–15. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2021.01.001