Kozłowska, A. (2014). Oddziaływanie reklamy na motywy zakupowe: ramy koncepcyjne. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 40, 109–124. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2013.009