Ludwikowska, M. (2013). Błędy popełniane w systemie motywacji pracowników. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 39, 153–165. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2012.011