Tadych, J. (2013). Strategiczna Karta Wyników – narzędzie pomiarowe czy coś więcej?. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 39, 35–42. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2012.003