Liczmańska, K. (2011). Promocja konsumencka w warunkach zakazu reklamy publicznej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 38, 91–102. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2011.007