Lewandowski, M. (2019). POMIAR MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA WIEDZĄ I INFORMACJĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 45(4), 115–122. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.049