Keil, S. (2019). SPECJALIZACJA I JEJ ZNACZENIE DLA INNOWACJI – PERSPEKTYWA HISTORYCZNA W ODNIESIENIU DO KONCEPCJI STRATEGII INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 45(4), 77–87. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.046