Szczepaniak, B. (2018). MARKETINGOWE ZARZĄDZANIE W SEKTORZE FMCG. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 45(3), 31–41. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.030