Kozłowska, A., & Pańkowski, A. (2018). ZASTOSOWANIE MODELU AIDA W OCENIE SKUTECZNOŚCI REKLAMY INTERNETOWEJ. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 45(1), 59–68. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.005