Chowaniec, M. A. (2018). CONTROLLING JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 45(2), 39–49. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.019