Guzek, M. K. (2018). ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W PRZEZWYCIĘŻANIU RÓŻNIC KULTUROWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH MIĘDZYNARODOWYCH. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 45(2), 7–16. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.016