Kozłowska, A. (2017). REKLAMA KOSMETYKÓW LUKSUSOWYCH: KRYTYCZNA ANALIZA MODELI REKLAMOWYCH. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 44(4), 39–51. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.049