Leoński, W. (2018). WPŁYW PROJEKTU ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW POPRZEZ SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚC BIZNESU NA WDROŻENIE CSR W PRZEDSIĘBIORSTWACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 44(4), 75–85. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.052