Senczyszyn, E. (2017). ELEMENTY SPRAWNEGO DZIAŁANIA KADRY KIEROWNICZEJ W UKIERUNKOWYWANIU POŻĄDANYCH ZACHOWAŃ ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 44(2), 7–17. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.015