Kozłowska, A. (2016). CELE REKLAMOWE. WERYFIKACJA ZAŁOŻEŃ. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 43(2), 125–139. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.023