Drews, A. (2016). KOMPARACJA WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PAŃSTWACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 43(1), 89–101. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.006