Krupa, P. (2016). WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA IT DO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 43(1), 75–88. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.005