(1)
Gojny, M. KIERUNKI ROZWOJU ZARZĄDZANIA JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. AUNC_ZARZ 2016, 43, 115-126.