(1)
Bohdziewicz, P. ZarzÄ…dzanie Zasobami Ludzkimi W Organizacji Jako Obszar Zastosowania Logistyki. AUNC_ZARZ 2015, 41, 9-20.