(1)
SzymaƄski, G. Postawa Dzieci Wieku Wczesnoszkolnego Do Reklamy Telewizyjnej. AUNC_ZARZ 2014, 41, 163-173.