(1)
Pomaskow, J. Public Relations W Budowaniu siły Marki. AUNC_ZARZ 2014, 41, 105-115.