(1)
Ludwikowska, M. Błędy popełniane W Systemie Motywacji pracowników. AUNC_ZARZ 2013, 39, 153-165.