(1)
Kozłowska, A.; Pańkowski, A. ZASTOSOWANIE MODELU AIDA W OCENIE SKUTECZNOŚCI REKLAMY INTERNETOWEJ. AUNC_ZARZ 2018, 45, 59-68.