(1)
Krupa, P. WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA IT DO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI. AUNC_ZARZ 2016, 43, 75-88.