[1]
Gojny, M. 2016. KIERUNKI ROZWOJU ZARZĄDZANIA JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. 43, 1 (lip. 2016), 115–126. DOI:https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.008.