[1]
Winiaszewska, N. 2021. ROLA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ KLIENTA BRANŻY ODZIEŻOWEJ. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. 48, 2 (grudz. 2021), 43–58. DOI:https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2021.02.004.