[1]
Ludwikowska, M. 2013. Błędy popełniane w systemie motywacji pracowników. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. 39, (luty 2013), 153–165. DOI:https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2012.011.