[1]
Tadych, J. 2013. Strategiczna Karta Wyników – narzędzie pomiarowe czy coś więcej?. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. 39, (luty 2013), 35–42. DOI:https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2012.003.