[1]
Liczmańska, K. 2011. Promocja konsumencka w warunkach zakazu reklamy publicznej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. 38, (grudz. 2011), 91–102. DOI:https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2011.007.