[1]
Keil, S. 2019. SPECJALIZACJA I JEJ ZNACZENIE DLA INNOWACJI – PERSPEKTYWA HISTORYCZNA W ODNIESIENIU DO KONCEPCJI STRATEGII INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. 45, 4 (mar. 2019), 77–87. DOI:https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.046.