1.
WIECZÓR, Elżbieta. Dojrzałość i gotowość dzieci sześcioletnich do czytania, pisania i wypowiedzi w kontekście obowiązku szkolnego – wybrane obszary rozwoju dziecka, pracy przedszkola i szkoły. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika [online]. 15 kwiecień 2016, T. 31, s. 133–158. [udostępniono 6.12.2021]. DOI 10.12775/AUNC_PED.2015.008.