1.
CHMIELEWSKI, Witold. Obraz nauczyciela PRL w świetle własnych wspomnień. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika [online]. 14 kwiecień 2016, T. 31, s. 13–35. [udostępniono 6.12.2021]. DOI 10.12775/AUNC_PED.2015.001.