1.
BANASIAK, Małgorzata. Thomas Brazelton, Joshua D. Sparrow, Grzeczne dziecko. Jak ustalać zdrowe granice i wspierać samodzielność, GWP, Gdańsk 2014, ss. 179 – rec. Małgorzata Banasiak. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika [online]. 18 wrzesień 2015, T. 30, s. 145–147. [udostępniono 24.3.2023]. DOI 10.12775/AUNC_PED.2014.008.