1.
KRÓL, Jerzy. Bezpieczeństwo wychowania i edukacji w Szwecji a etyka. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika [online]. 17 wrzesień 2015, T. 30, s. 49–76. [udostępniono 7.12.2021]. DOI 10.12775/AUNC_PED.2014.003.