1.
WASILEWSKA-OSTROWSKA, Katarzyna. Tomasz Biernat, Piotr Krakowiak, Tomasz Leszniewski, Emigracja zarobkowa Polaków do Szkocji. Społeczne i kulturowe konteksty adaptacji Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2021, ss. 242 – recenzja. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika [online]. 24 luty 2023, T. 43, nr 1, s. 185–190. [udostępniono 30.9.2023]. DOI 10.12775/AUNC_PED.2022.009.