1.
GMEREK, Tomasz. Pomiędzy asymilacją, dyskryminacją i unicestwieniem. Geneza i rozwój szkolnictwa internatowego dla mniejszości tubylczych w Kanadzie. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika [online]. 2 grudzień 2021, T. 39, nr 1, s. 81–106. [udostępniono 23.5.2024]. DOI 10.12775/AUNC_PED.2020.005.