1.
BIEŚ, Andrzej Paweł. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: CZŁOWIEK DOROSŁY I JEGO UCZENIE SIĘ DZIEDZICTWO IDEI TEORETYCZNYCH I ICH PRAKTYCZNE IMPLIKACJE. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika [online]. 6 listopad 2021, T. 42, nr 2. [udostępniono 22.4.2024]. DOI 10.12775/AUNC_PED.2021.024.