1.
CZARNECKA, Iwona. CHARLOTTE MASON I JEJ POGLĄDY NA WYCHOWANIE DOMOWE. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika [online]. 6 listopad 2021, T. 42, nr 2, s. 117–133. [udostępniono 1.10.2023]. DOI 10.12775/AUNC_PED.2021.019.