1.
CHROST, Sławomir. Dialog wewnętrzny u Platona i Augustyna jako metoda pedagogii. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika [online]. 5 marzec 2017, T. 34, s. 177–201. [udostępniono 8.6.2023]. DOI 10.12775/AUNC_PED.2017.021.