1.
BOROWSKA-BESZTA, Beata. Dzikie dzieci i odmienność psychosomatyczna prowokowana. Rekonstrukcja studium przypadku Wandy Szuman (1955) dotyczącego dwóch chłopców wychowywanych w skrajnej izolacji do 5. roku życia. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika [online]. 11 luty 2017, T. 32, s. 33–58. [udostępniono 6.12.2021]. DOI 10.12775/AUNC_PED.2016.002.