Wieczór, E. „Dojrzałość I gotowość Dzieci sześcioletnich Do Czytania, Pisania I Wypowiedzi W kontekście obowiązku Szkolnego – Wybrane Obszary Rozwoju Dziecka, Pracy Przedszkola I szkoły”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika, t. 31, kwiecień 2016, s. 133-58, doi:10.12775/AUNC_PED.2015.008.