Chmielewski, W. „Obraz Nauczyciela PRL W świetle własnych Wspomnień”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika, t. 31, kwiecień 2016, s. 13-35, doi:10.12775/AUNC_PED.2015.001.